نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اهمیت کارآموزی

اهمیت کارآموزی


یکی از مهم ترین مشکلاتی که بسیاری  از دانش آموختگان مقطع کارشناسی با آن مواجه خواهند شد؛ کمبود تجربه عملی یا به عبارتی کم بار بودن رزومه کاری آنهاست که تاثیر نامطلوبی بر آینده شغلی دانشجو خواهد داشت.

دوره کارآموزی فرصتی طلایی را برای حضور در محیط های موفق صنعتی، تجاری و خدماتی به دست می دهد که دانشجو می تواند از این طریق و بدون دغدغه مسوولیت ها و تبعات شغلی، به کسب تجاربی ارزشمند بپردازد.

برخی از مهم ترین مزایای دوره کارآموزی به قرار زیر می باشند:

  • آشنا شدن با محیط های کاری، وظایف مهندسان صنایع و نیازهای روز صنایع و سازمان ها
  • امکان تبادل تجربیات با سایر دانشجویان در حین دوره کارآموزی و همچنین پس از تکمیل آن
  • محک زدن علایق کاری خود
  • به کارگیری خلاقیت در حل مسایلی که در حین دوره کارآموزی با آن مواجه می شوند که در بسیاری موارد با راهکارهای ساده و خلاقانه مرتفع می گردند.
  • امکان پیاده سازی روش ها و تکنیک های فراگرفته شده در دانشگاه در محیط های واقعی
  • ایجاد فرصت برای ادامه همکاری با شرکت/ سازمان مربوطه (بسیاری از افراد با نمایش مناسب توانایی های خود در دوره کارآموزی، پیشنهادهای همکاری از سازمان متبوع دریافت کرده اند)
  • آشنا شدن با بسیاری از موضوعات به صورت جنبی (مانند قوانین کار، بیمه، مالیات و قوانین و مقررات داخلی سازمان ها)
  • معرفی نمودن ابزارها و روش های رشته مهندسی صنایع به شرکت ها و سازمان ها و ترغیب نمودن آنها به پیاده سازی چنین تکنیک هایی برای رفع نیازهای آنها (این مزیت نه تنها به سازمان مربوطه کمک می نماید؛ زمینه ساز فرصت همکاری آتی دانشجو با سازمان نیز خواهد بود)
  • افزایش خودباوری دانشجو به واسطه ی بارور شدن توانایی حل مساله و آمادگی هرچه بیشتر برای فرصت های کاری آتی