اخبار دانشکده

بازه اخذ مجوز دفاع

بازه اخذ مجوز دفاع


بدینوسیله آخرین بازه برگزاری جلسات دفاع و ثبت نام به شرح ذیل اعلام می گردد، دانشجویانی که به دلیل نقص مدرک مشروط انتخاب واحد نمودند هر چه سریعتر نسبت به ارسال مدارک به آموزش پردیس اقدام نمایند در غیر اینصورت سرترم تحصیلی برای دانشجویان مذکور غیر فعال خواهد بود.
- آخرین بازه برگزاری جلسه دفاع 99/11/30
-آخرین بازه اخذ مجوز دفاع (از طریق پیشخوان خدمت گلستان) 99/11/20 خواهد بود لازم به توضیح است در خصوص عدم صدور مجوز دفاع مطابق بازه فوق مسئولیت بر عهده دانشجو بوده و قابل بررسی و پیگیری نمیباشد. 

-دانشجویان با سهمیه ورود بورسیه، مستلزم انجام اقدامات طولانی مدت است، دانشجویان مذکور حداقل یک ماه قبل از انجام مراحل مربوط به دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد / ‏ رساله دکتری نسبت به پیگیری امور مربوط به تسویه حساب خود اقدام نمایند

-تاریخ ثبت نام و انتخاب واحد جهت کلیه دانشجویان 99/11/11 الی 99/11/15
-شروع کلاسها 99/12/02

                                                                                                                                  آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده