اخبار دانشکده

بخشنامه دوم پذیرش دانشجو درمقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون (استعدادهای درخشان) برای سال تحصیلی 98-97 (تکمیل ظرفیت بر اساس مصوبات جدید شورای هدایت استعدادهای درخشان)

بخشنامه دوم پذیرش دانشجو درمقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون (استعدادهای درخشان) برای سال تحصیلی 98-97 (تکمیل ظرفیت بر اساس مصوبات جدید شورای هدایت استعدادهای درخشان)


قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی:

پیرو بخشنامه شماره ۲۴۲۳۰۶ مورخ ۲۵/‏۰۷/‏۱۳۹۶‬ با موضوع پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون (استعدادهای درخشان) برای سال تحصیلی ۹۸-۹۷‌، دانشگاه تهران در جهت استفاده حداکثری از ظرفیت پذیرش استعدادهای درخشان بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه و با استناد به مصوبه جدید شورای هدایت استعداد درخشان وزارت علوم, تحقیقات و فناوری مبنی بر افزایش ظرفیت بدون آزمون به اندازه ۴۰ درصد ظرفیت پذیرش با آزمون (با قید اختصاص یک سوم از این ظرفیت به متقاضیان غیر از دانشگاه تهران)، در رشته‌هایی که از طریق آزمون سراسری پذیرش دانشجو دارند به صورت مازاد بر ظرفیت و با رعایت کامل مقررات از بین دانشجویان  برتر دانشگاه تهران   و همچنین رتبه‌های یک تا سه سایر دانشگاههای نام برده در این فراخوان دانشجو می‌پذیرد. دانشکده‌هایی که در دوره کارشناسی فاقد دانشجو می‌باشند می‌توانند از رتبه‌های یک تا سه دانشگاه‌های مذکور دانشجو پذیرش نمایند.

لذا ضمن ارسال شیوه نامه پذیرش به همراه کاربرگ‌ها، ضروری است به نحو مقتضی به دانشجویان ذینفع نیز اطلاع رسانی گردد تا به منظور کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده شرایط پذیرش، به سایت معاونت آموزشی دانشگاه تهران (academics.ut.ac.ir) مراجعه نمایند. پردیس / دانشکده‌ها با رعایت مفاد مندرج در اطلاعیه و بررسی پرونده متقاضیان دانشگاه تهران و همچنین سایر دانشگاه‌ها از طریق سامانه، اسامی حائزین شرایط را در کاربرگ‌های مربوطه (پیوست) درج وبا امضای مدیر محترم گروه آموزشی ذیربط و معاون محترم آموزشی طی نامه رسمی حداکثر تا تاریخ ۹۷/۳/۱۰به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه ارسال نمایند. کلیه متقاضیان، از تاریخ ۱۳۹۷/۲/۲ الی ۱۳۹۷/۲/۱۰ فرصت دارند به سامانه جامع آموزش (ems1.ut.ac.ir) مراجعه و نسبت به ثبت تقاضا اقدام نمایند.

شایان ذکر است فراخوان حاضر جهت تکمیل ظرفیت پذیرش استعدادهای درخشان دوره کارشناسی ارشد تا سقف ۴۰ درصد ظرفیت پذیرش با آزمون می‌باشد، لذا دانشجویانی که بر اساس بخشنامه پیشین در سال ۹۶ درخواست خود را ارائه کرده و پذیرش شده‌اند، نیازی به ارائه درخواست مجدد ندارند. همچنین یادآوری می‌شود از مجموع ۴۰ درصد ظرفیت، دو سوم آن به دانشجویان دانشگاه تهران و یک سوم آن به سایر دانشگاه‌های مشمول این فراخوان اختصاص دارد که نام آنها در شیوه نامه پیوست درج شده است.

آگهی و شیوه نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان

فرم گواهی معدل (مربوط به دانشجویان سایر دانشگاهها)

فرم پرتال سازمان سنجش

کاربرگها