اخبار دانشکده

برنامه امتحانی پایان ترم 972 مقطع کارشناسی

برنامه امتحانی پایان ترم 972 مقطع کارشناسی


 به پیوست برنامه امتحانی پایان ترم 972 دروس مقطع کارشناسی مهندسی صنایع

 محل برگزاری امتحانات در ستون G  جدول اکسل لینک بالا مشخص شده است.