نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه دفاع دانشجویان کارشناسی شهریور 95

برنامه دفاع دانشجویان کارشناسی شهریور 95


برنامه دفاع دانشجویان کارشناسی شهریور 95

1395/06/15

برنامه دفاع دانشجویان کارشناسی در شهریورماه 95 مطابق مصوبه شورای آموزشی دانشکده  در یکی از روزهای 24 یا 31 شهریورماه مطابق جداول زیر انجام خواهد شد. ساعت دقیق و مکان برگزاری جلسات دفاع متعاقبا اعلام خواهد شد.

زمان اختصاص داده شده برای دفاع هریک از دانشجویان حداکثر 15 دقیقه است و دانشجویان موظف هستند توضیحات خود را در قالب PowerPoint در مقابل هیات داوران ارایه نمایند.

تاریخ دفاع چهارشنبه 24 شهریورماه 95

دانشجو

استاد راهنمای پروژه

سهیل صدیقی

دکتر جمیلی

سید حمید سیدهاشمی ریزی

دکتر حاجی یخچالی

عطیه عزیزیان

دکتر حیدری

وحید مفتخری

دکتر حیدری

پریا بیرقدار

دکتر ربانی

مهسا طهماسبی

دکتر شکوری

سعید دانش شهرکی

دکتر شکوری

فاطمه شهرابی

دکتر طالعی زاده

پگاه حقشمار

دکتر طالعی زاده

علیرضا اورنگیان

دکتر نصیری

 

 


تاریخ دفاع: چهارشنبه 31 شهریورماه 95

دانشجو

استاد راهنمای پروژه

حانیه بیات

دکتر ترابی

علی باقریان کناری

دکتر توکلی مقدم

معین صادقی

دکتر جولای

مهدی برونوس

دکتر رضایی

مرتضی ترنجی

دکتر سازور

مسعود مکاری

دکتر سازور

شیوا اصفهانیان

دکتر عملنیک

محمدباقر عجایبی

دکتر قادری