اخبار دانشکده

برگزیدگان دومین جشنواره انجمن مهندسی صنایع ایران

برگزیدگان دومین جشنواره انجمن مهندسی صنایع ایران


خوشبختانه باخبر شدیم در دومین دوره جشنواره برگزیدگان انجمن مهندسی صنایع ایران، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران در بخش کتاب تالیفی (آقایان دکتر سید فرید قادری و آقای حسام نوجوان)، در بخش پایان نامه کارشناسی ارشد (آقای کیوان تفکری به راهنمایی آقای دکتر سید علی ترابی) و در بخش رساله دکتری (سرکار خانم دکتر نفیسه شمسی به راهنمایی آقای دکتر سید علی ترابی) حائز رتبه اول شده اند. ضمن تبریک صمیمانه به ایشان، امیدواریم در آینده نیز شاهد موفقیتهای علمی پژوهشی دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشکده در عرصه های داخلی و خارجی باشیم.

دومین دوره جشنواره برگزیدگان انجمن مهندسی صنایع ایران بهمن ماه 1399