اخبار دانشکده

تاریخ تحویل فرم های حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

تاریخ تحویل فرم های حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی


 

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

با توجه به مصوبه شورای آموزشی دانشکده در خصوص ارسال طرح‌های پژوهشی، تاریخ تحویل طرح مذکور پایان اردیبهشت ماه اعلام گردیده و خارج از موعد مقرر آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده از پذیرفتن پروپوزال معذور می‌باشد.

جهت رؤیت فرم خام مذکور: سایت دانشکده مهندسی صنایع- فرم‌های پژوهشی - فرم پیشنهاد حمایت از پایان نامه تحصیلات تکمیلی

شایان ذکر است جهت جلوگیری از مصرف کاغذ صفحات دورو پرینت گردد.

آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی صنایع