اخبار دانشکده

تبریک ارتقاء به رتبه دانشیاری جناب آقای دکتر طالعی زاده

تبریک ارتقاء به رتبه دانشیاری جناب آقای دکتر طالعی زاده


جناب آقای دکترعطاالله طالعی زاده بدینوسیله ارتقاء جنابعالی به رتبه دانشیاری دانشکده مهندسی صنایع را تبریک عرض نموده وامید است با استعانت از خداوند متعال و تلاش روز افزون، در این مقام بیش از پیش در توسعه علمی ایران اسلامی و اعتلای دانشگاه تهران موفق و مؤید باشید.