اخبار دانشکده

تبریک ارتقاء به رتبه دانشیاری جناب آقای دکتر علی بزرگی امیری

تبریک ارتقاء به رتبه دانشیاری جناب آقای دکتر علی بزرگی امیری


جناب آقای دکتر علی بزرگی امیری بدینوسیله ارتقاء جنابعالی به رتبه دانشیاری دانشکده مهندسی صنایع را تبریک عرض نموده وامید است با استعانت از خداوند متعال و تلاش روز افزون، در این مقام بیش از پیش در توسعه علمی ایران اسلامی و اعتلای دانشگاه تهران موفق و پیروز باشید.