اخبار دانشکده

تجلیل از جناب آقای دکتر علی وکیلی استاد مدعو دانشکده مهندسی صنایع

تجلیل از جناب آقای دکتر علی وکیلی استاد مدعو دانشکده مهندسی صنایع


مراسم تجلیل از استاد محترم مدعو دانشکده مهندسی صنایع جناب آقای دکتر علی وکیلی: