اخبار دانشکده اخبار دانشکده

تجلیل از جناب آقای دکتر علی وکیلی استاد مدعو دانشکده مهندسی صنایع

مراسم تجلیل از استاد محترم مدعو دانشکده مهندسی صنایع جناب آقای دکتر علی وکیلی: