اخبار دانشکده

تحویل نامه کارآموزی

تحویل نامه کارآموزی


 

قابل توجه دانشجویانی که در کارآموزی تابستان 97 (3963)  در پیشخوان خدمت سیستم جامع آموزشی گلستان اطلاعات خود را ثبت و به سرپرست محترم کارآموزی-جناب آقای دکترجمیلی-ارسال نموده اند:

به استحضار می‌رساند معرفی نامه‌های دانشجویان مقطع کارشناسی مهندسی صنایع در رابطه با واحد کارآموری سال ۱۳۹۷ در ستاد پژوهشی پردیس فنی صادر گردیده و بزودی جهت تحویل به دانشجو به آموزش دانشکده ارسال خواهد شد. خواهشمند است دانشجویان محترم از مراجعه به  "ستاد پژوهشی پردیس فنی" خودداری نمایند. همچنین دانشجویان می توانند در صورت لزوم از طریق ایمیل leilaebrahimi@ut.ac.ir  نظرات خود را به کارشناس ستاد  سرکار خانم ابراهیمی مطرح نمایند.

لطفا آگهی پیوست را ملاحظه فرمایید.