اخبار دانشکده

خاتمه مهمانی و اقدام سریع برای اعلام به دانشگاه مبداء - مقطع کارشناسی تابستان 97

خاتمه مهمانی و اقدام سریع برای اعلام به دانشگاه مبداء - مقطع کارشناسی تابستان 97


 

        احتراماً پیرو نامه های قبلی در خصوص دانشجویان مهمانی که مدت مهمانی آنان طبق حکم کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه در پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396 به پایان می رسد ، به استحضار می رساند ؛

ارسال ریزنمرات نامبردگان پس از تسویه حساب کامل مالی و اداری و عودت اصل کارت دانشجویی مهمان الزامی است . ادامه مهمانی دانشجویان فاقد مجوز مهمانی صادره از کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه از نظر این اداره کل مورد تایید نمی باشد .

در صورت ارایه درخواست تمدید مهمانی از طریق سامانه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری برای سال تحصیلی 98-1397 توسط کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه بررسی و طبق مقررات و طی مراحل لازم مراتب اعلام خواهد شد.

 بر این اساس خواهشمند است دستور فرمایند کلیه دانشجویان مهمان با توجه به مدت حکم مربوط و پایان مهمانی در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396 تسویه حساب های لازم انجام و ریزنمرات به دانشگاه مبداء ارسال شده و همزمان نام دانشجو نیز به فایل راکد منتقل شود . در صورت تمدید مهمانی اقدام لازم طبق مقررات و روال مربوط به عمل خواهد آمد .