اخبار دانشکده

دعوت به مصاحبه متقاضیان دکتری مهندسی صنایع 1396

دعوت به مصاحبه متقاضیان دکتری مهندسی صنایع 1396


دعوت به مصاحبه متقاضیان دکتری مهندسی صنایع 1396

 

 1. اسامی مصاحبه شوندگان در تاریخ شنبه 10/4/96 ساعت 8 صبح (سالن شورا طبقه چهارم دانشکده مهندسی صنایع)
 1. آرش امینی

10- مانا مس کار

19- مهدی حمید

 1. محمد فیض آبادی

11- کیوان کمندانی پور

20- مهدی کریمی

 1. سید پارسا پرواسی

       12- محیا همتی

21- ریحانه مرادی حقیقت

 1. مینا ایروانی محمدآبادی

13- مهدی محمود جانلو

22- مهیار علیمیان

 1. زهرا انتظاری

14- نازنین فروزش

23- ارغوان رشیدی نژاد

 1. محسن حسومی

15- سارا متقی خامنه

24- احمد محمدی کل تپه

 1. شریف خالق پرست

16-  حامد منشادیان

25- میر محمد موسوی

 1. مسعود فکری

17-  سعید ناصحی مقدم

26- حامد وفاآرانی

 1. مهسا فرهانی

18-  خدیجه نبوره

 

 

 

 1. اسامی مصاحبه شوندگان در تاریخ یکشنبه 11/4/96 ساعت 8 صباح

                                     اتاق 201                                        اتاق 202                                          اتاق 203

1-­ علی قدیانی

1-­ فرهاد حبیبی

1-­ زهرا جلیلی بال

2-­ سحر سوهانی

2-­ مهدی باستان

2-­ مینا خزایی پول

3-­ حسین اسماعیلی

3-­ محمد احمدی

3-­ محمود وحدانی

4-­ مجید بیک وردی

4-­ یوسف نوروزی نسب

4-­ سید وحید احمدی

5-­ شبنم رهبری راد

5-­ مهرداد نیازی شش نرمی

5-­ دانا رضایی

6-­ محمد سعیدی

6-­ عماد ضمیری نقره

6-­ فریده رحیم نژاد

7-­ پوریا ناصری

7-­ روژین شریفی

7-­ امیر امرالهی بیوکی

8-­ مریم جوهری

8-­ احسان مغاری

8-­ شهاب سپهری مقدم

9-­ شایان بارافکنده

9-­ حسین همتی

9-­ رضا بیجه کشاورز

10-­ مجید باقری کادیکلایی

10­-­ ریحانه آشفته

10-­ فاطمه کریمی دهکردی

11-­ ایدا محمدی

11- فاطمه فردیس

11-­ مهران عباسی

12- حسین میرزانی سلیمانیه

12-محمد شکیب علایی

12-­ سعید بهشتی

13- مهناز شعیب

13-­ علی عسگری

13- مژگان جعفری خلفلو

14- حسین بابازاده

14- علیرضا مطلبی نصرآبادی

14- نسرین عبادپور ممقانی

15- فرشاد سعیدی

15- مریم نژاد افراسیابی

15- زهره شاکری کبریا

16- امیرحسین شهبازی

16- علی تیماج چی

16- امید پورمددکار

17- راضیه حیدری آقداش

17- آناهیتا صدری

17- محمد چناریان نخعی

18- بهنام عبد زاده ضیابری

18- جلال دلارام

18- محمد امینی

19- کاوه حسین پناهی

19- فاطمه میر سعیدی

19- شهلا زندی

20- احمد مینایی

20- محسن شکوه فر

20- مهدی مرادی

21- بیتا هزار خانی

21- منصوره حسن نیاکلایی

21- پوریا الفتی

22- اردوان بابایی

22- سعید احمدپور کاسگری

22- علیرضا حکیمی اصل

 

23- امیر سعیدنیکخواه قمصری

23- ساناز شیخ حاجیان

 

24- ابراهیم صوفی مولودی

 

 

25- عزیز عزیزی فرد