اخبار دانشکده

زمان ارسال فرم تمدید سنوات ارفاقی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398

زمان ارسال فرم تمدید سنوات ارفاقی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398


به اطلاع می رساند زمان ارسال فرم تمدید سنوات ارفاقی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398  برای کلیه مقاطع تحصیلی (کارشناسی / کارشناسی ارشد / دکتری تخصصی / دامپزشکی و...) را (با تکمیل مدارک لازم) حداکثرتا تاریخ 1398/10/30  و نیمسال اول سال تحصیلی 400-1399 حداکثر تا تاریخ 1399/5/1 می باشد.