اخبار دانشکده

زمان حذف اضطراری نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹ - ۹۸ مقطع کارشناسی

زمان حذف اضطراری نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹ - ۹۸ مقطع کارشناسی


قابل توجه دانشجویان محترم دوره کارشناسی

جهت حذف اضطراری حداکثر یک درس نظری با رعایت باقی ماندن حداقل 12 واحد، در روزهای شنبه مورخ 98/10/07 لغایت روز دو شنبه مورخ  09/10/1398،  به سامانه جامع آموزش  مراجعه نموده و در صورت  بروز مشکل با اداره آموزش دانشکده های مربوطه تماس حاصل نمائید.

کلیه دانشجویان موظفند برای مشاهده درس های خود  به سامانه جامع آموزش مراجعه نمایند ،  عدم مراجعه به منزله تایید برگ انتخاب درس نهایی بوده و قابل تغییر نخواهد بود.

                                                                                                                                                                

                                                                                                           اداره آموزش پردیس دانشکده های فنی