اخبار دانشکده

زمان حذف اضطراری نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹ - ۹۸ مقطع کارشناسی ارشد

زمان حذف اضطراری نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹ - ۹۸ مقطع کارشناسی ارشد


قابل توجه دانشجویان محترم دوره کارشناسی ارشد

به استحضار میرساند با توجه به بازه حذف اضطراری نیمسال اول سال تحصیلی 99 – 98 از روز شنبه مورخ 7/10/98 لغایت روز دوشنبه مورخ 9/10/98 ، جهت حذف اضطراری درس ( حداکثر دو درس نظری در کل دوره تحصیلی ) به شرط عدم غیبت بیش از حد نصاب و با تائید استاد مربوطه و رعایت باقی ماندن حداقل 8 واحد و نیز ارائه شدن درس حذف شده حداکثر تا نیمسال چهارم ، با ارائه حداقل یک هفته قبل از بازه زمانی فوق درخواست های خود را مطابق با شیوه نامه به آموزش دانشکده ارائه دهند .

ضمنا" کلیه دانشجویان موظفند برای مشاهده واحدها به سامانه جامع آموزش مراجعه نموده ،  عدم مراجعه به منزله تایید برگ انتخاب درس نهایی بوده و قابل تغییر نخواهد بود.

                                                                                                                                                                                                                          اداره آموزش پردیس دانشکده های فنی