نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سرپرست مرکز کامپیوتر

سرپرست مرکز کامپیوتر


نام و نام خانوادگی: دکتر محسن صادق عمل نیک
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی صنایع- آکادمی علوم روسیه
پست الکترونیکی: