اخبار دانشکده

سرپرست مقطع کارشناسی

سرپرست مقطع کارشناسی


نام و نام خانوادگی:  دکتر جعفر حیدری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی صنایع - دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: J.Heydari [AT] ut.ac.ir