نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سرپرست گرایش برنامه‌ریزی سیستم‌های انرژی

سرپرست گرایش برنامه‌ریزی سیستم‌های انرژی


نام و نام خانوادگی: حامد شکوری
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: hshakouri [AT] ut.ac.ir