نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سرپرست گرایش مدیریت پروژه های نفت و گاز

سرپرست گرایش مدیریت پروژه های نفت و گاز


نام و نام خانوادگی: دکتر سیدحسین ایرانمنش
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: hiranmanesh [AT] ut.ac.ir