نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سرپرست گرایش مهندسی صنایع

سرپرست گرایش مهندسی صنایع


نام و نام خانوادگی: دکتر مسعود ربانی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: mrabani [AT] ut.ac.ir