نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سرپرست گرایش مهندسی لجستیک

سرپرست گرایش مهندسی لجستیک


نام و نام خانوادگی: دکتر عطا الله طالعی زاده
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای دانشگاه علم و صنعت ایران
پست الکترونیکی: taleizadeh [AT] ut.ac.ir