اخبار دانشکده

سهمیه ی فرصت مطالعاتی سال 1399

سهمیه ی فرصت مطالعاتی سال 1399


در خصوص اعلام ظرفیت (سهمیه) برای استفاده دانشجویان دوره دکتری این پردیس از فرصت مطالعاتی کوتاه مدت تحقیقاتی خارج از کشور، خواهشمند است با عنایت به سهمیه تخصیص یافته به آن دانشکده (طبق جدول پیوست) نسبت به معرفی و ارسال مدارک دانشجویان ورودی سال ۹۶ دوره دکتری متقاضی حائز شرایط که حدود ۳ سال  نیمسال) از شروع دوره (بلافاصله پس از گذراندن امتحان جامع و تصویب موضوع رساله) آنان نگذشته باشد تا تاریخ ۱۶/‏۰۹/‏۱۳۹۹‬  اقدام نمایند. شایان ذکر است معرفی و ارسال مدارک متقاضیان خارج از ظرفیت اعلامی میسر نبوده و به دلیل کاهش سهمیه و محدودیت‌های اعتباری چنانچه دانشکده‌ای تا تاریخ ۱۶/‏۰۹/‏۱۳۹۹‬ نسبت به معرفی متقاضیان حائز شرایط به این معاونت اقدام ننمایند؛ سهمیه به متقاضیان سایر دانشکده‌های پردیس که دارای تقاضا هستند؛ تعلق خواهد گرفت.

همچنین خاطر نشان می‌سازد اعزام دانشجویان به فرصت مطالعاتی توسط سازمان امور دانشجویان، در صورت وجود اعتبارات ارزی و ریال قابل اقدام خواهد لذا خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اطلاع رسانی کامل این موضوع به متقاضیان، همزمان با معرفی دانشجو وتکمیل فرمهای مربوط (تعبیه شده در سایت معاونت آموزشی دانشگاه) و ارسال مدارک لازم از سوی ‏‬دانشکده‌ها؛ به متقاضیان اعلام گردد نسبت به ثبت درخواست؛ بارگذاری مدارک و مستندات و اخذ کد پیگیری از طریق سامانه ثبت درخواست اداره کل بورس و اعزام دانشجویان خارج به آدرس: http//:Portal.Saorj.ir اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم ثبت درخواست در سامانه فوق؛ ارسال درخواست از سوی این معاونت امکان پذیر نخواهد بود.

‌‌‌شایان ذکر است با توجه به افزایش نرخ ارز نسبت به اخذ تضمین معتبر (تعهد کارمندی به تعداد ۳ نفر کارمند رسمی به عنوان ضامن یا ضمانت نامه بانکی یا وثیقه ملکی) با توجه به هزینه‌های مصروفی از سوی دانشجویان متقاضی اقدام گردد.