اخبار دانشکده

شرایط مهمان شدن دروس پایه

شرایط مهمان شدن دروس پایه


قابل تو جه دانشجویان مقطع کارشناسی:

طبق رأی شورای آموزشی دانشکده علوم مهندسی مورخ 97/3/8 شرایط میهمان شدن دانشجویان در دروس پایه فقط در دانشگاه‌های سطح یک و دو مجاز می‌باشد.