اخبار دانشکده

عدم تمدید سنوات دوازده جهت دانشجویان دوره دکتری از نیمسال 2-95

عدم تمدید سنوات دوازده جهت دانشجویان دوره دکتری از نیمسال 2-95


پیرو نامه شماره 395296/پ/122 مورخ 23/12/1395 وبخشنامه های شماره  شماره ۳۹۶۰۹۳/پ/۱۲۲ مورخ ۰۵/‏۱۰/‏۱۳۹۴‬ شماره ۱۴۳۳۴/پ/۱۲۲ مورخ ۲۸/‏۰۱/‏۱۳۹۵‬  وشماره 343381/پ/122 مورخ 17/11/1395به استحضار می رساند؛ براساس آیین نامه آموزشی وبخشنامه های ارسالی، درخواست دانشجویان دوره های روزانه / نوبت دوم و ... مقطع دکتری تخصصی برایتمدید سنوات آموزشی ، ارزیابی جامع ، دفاع از پروپوزال رساله خارج از زمان مقرر و همچنین تمدید سنوات نیمسال دوازدهم از نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ مجاز نمی باشد. لذا از آن همکار محترم ، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ نمایند که "جلسه دفاعیه کلیه رساله های قابل دفاع "حداکثر تا تاریخ ۳۱/‏۰۶/‏۱۳۹۶ با رعایت کلیه ضوابط و مقررات آموزشی مربوطه برگزار شود . همچنین از ارسال درخواست های دانشجویان برای ارزیابی جامع و تصویب پروپوزال و رساله خارج از زمان تعیین شده در آیین نامه آموزشی و تمدید سنوات نیمسال دوازدهم جداً خودداری نمایند.

در ضمن درخواست تمدید سنوات اضافی دانشجویان شاهد و ایثارگر (حداکثر یک نیمسال) حایز شرایط استفاده از آیین نامه جدید تسهیلات آموزشی (مصوب سال ۱۳۹۴ وزارتخانه) با ارسال فرم کمیسیون وقبل از اتمام سنوات ارفاقی آنان قابل بررسی خواهد بود. ضمنا" تمدید سنوات ارفاقی دانشجویان بورسیه منوط به تایید کمیسیون بررسی موارد خاص و قبل از ارایه به دانشجوی متقاضی می باشد.