اخبار دانشکده

فرایند دفاع مجازی جهت داوران محترم و دانشجویان گرامی

فرایند دفاع مجازی جهت داوران محترم و دانشجویان گرامی


-نصب نرم افزار Adobe connect

- برای نصب نرم افزار به آدرس utec.ut.ac.ir/web/utec/101 مراجعه نمایید.

- اساتید شرکت کننده در دفاعیه (راهنما، مشاور و داور) نیز باید نرم افزار مذکور را نصب نمایند

2- دانشجو حتما بایستی با لپ تاپ وارد سیستم شود و دارای وبکم و میکروفن سالم و شبکه اینترنت مناسبی باشد.

3- هماهنگی لازم با آموزش دانشکده از پنج روز قبل از طریق ایمیل انجام گیرد همچنین ترجیحا ساعات اداری زمان دفاع هماهنگ گردد.

4- اطمینان از صدور مجوز دفاع

5- فرم‌های مورد نیاز دفاعیه (مراجعه به سایت دانشکده به آدرس https://indeng.ut.ac.ir) تکمیل و ارسال به آموزش دانشکده.

 - تکمیل فرم صورتجلسه دفاع و گواهی دفاع به ترتیب: درج نام اعضا داوران ،تاریخ قطعی دفاع و تعداد واحد پایان نامه  (6)بدون خط خوردگی و صحیح.

 - کنترل سایت سایر دانشگاهها جهت رویت مرتبه داوران

 - ارسال فرم اعلام وصول (مجوز دفاع)برای آموزش پردیس جهت صدور مجوز دفاع به آدرسits3.ut.ac.ir      پس از تکمیل کلیه امضاها

- پیگیری گردش مکاتبه آموزش پردیس جهت اطمینان از صدور مجوز دفاع و سپس هماهنگی دفاع

- در فرم های مورد نظر داور داخلی همان نماینده تحصیلات تکمیلی میباشد

6- پس از برگزاری جلسه دفاع مجازی استاد راهنما، مشاور و داور داخلی جهت امضای صورتجلسه دفاع حضورا به دانشکده مراجعه می نمایند.(امضای الکترونیکی پذیرفته نمی شود)

 

توضیحات تکمیلی:

  1. فیلم‌های راهنما (در صورت نیاز) به ترتیب گام اول، دوم، سوم و چهارم در پایین این صفحه بارگزاری شده است. و یا به آدرس (management.ut.ac.ir/e-learning-1) مراجعه گردد. (قسمت فرایند دفاع مجازی جهت دانشجویان)
  2. آدرس برگزاری دفاعیه شما یکی از موارد زیر خواهد بود الف) vclas9.ut.ac.ir/indeng1  ب) vclas9.ut.ac.ir/indeng2 که پس از انجام هماهنگی‌های لازم آموزش دانشکده در اختیار شما قرار خواهد داد، که بایستی به اساتید (راهنما، مشاور و داور) نیز ارسال نمایید تا در روز و ساعت دفاع، همزمان وارد اتاق مجازی گردند.

 گام اول

گام دوم
گام سوم

گام چهارم

رفع مشکالت بهم ریختن PDF و Point Power در اتاق دفاع مجازی