اخبار دانشکده

قابل توجه دانشجویان تمام مقاطع تحصیلی

قابل توجه دانشجویان تمام مقاطع تحصیلی


 سامانه بنیاد نخبگان (ثریا) جهت ثبت و ارائه درخواست دانشجویان صاحب استعداد برتر برای بهره مندی از جوایز سال تحصیلی 97-96 فعال گردیده است. لذا دانشجویان شاغل به تحصیل حائز شرایط (کلیه مقاطع تحصیلی) که در سنوات مجاز تحصیل می‌باشند به منظور مشاهده فراخوان و کسب اطلاعات تکمیلی به سایت معاونت آموزشی دانشگاه  Academics.ut.ac.ir مراجعه و در صورت داشتن شرایط لازم، حداکثر تا ششم شهریور ماه 1396 نسبت به بارگذاری و به روز رسانی مدارک خود در سامانه ثریا به آدرس: http://soraya.bmn.ir اقدام نمایند.

 

فراخوان_بنیاد نخبگان 97-96

نامه_ بنیاد _ 97-96