اخبار دانشکده

قابل توجه دانشجویان تمام مقاطع تحصیلی

قابل توجه دانشجویان تمام مقاطع تحصیلی


برنامه درسی مقاطع کارشناسی، تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) دانشکده مهندسی صنایع در سایت معاونت آموزشی بارگذاری شد.

جهت مشاهده به لینک ذیل مراجعه نمایید.


http://academics.ut.ac.ir/fa/page/1688 دکتری

 http://academics.ut.ac.ir/fa/page/1689 ارشد

http://academics.ut.ac.ir/fa/page/1690  کارشناسی