اخبار دانشکده

قابل توجه دانشجویان متقاضی کارآموزی (مقطع کارشناسی)

قابل توجه دانشجویان متقاضی کارآموزی (مقطع کارشناسی)


قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی:

جدول حدنصاب واحدهای لازم جهت اخذ کارآموزی مصوب شورای آموزشی پردیس مورخ ۱۷/‏۱۲/‏۹۴‬ توسط دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده صنایع مربوط به نیمسال تابستانی سال تحصیلی ۹۷ - ۹۶ (۳ - ۹۶) در ذیل پیوست می گردد.

لازم به ذکر است پس از مراجعه حضوری دانشجو به سرپرست کارآموزی دانشکده و مشخص نمودن محل کارآموزی و استاد کارآموزی، دانشجو از منوی پیشخوان خدمت درخواست کارآموزی خود را ثبت نموده، درخواست ابتدا توسط سرپرست محترم کارآموزی آن دانشکده تائید و سپس توسط کارشناسان محترم آموزش طبق شرایط ذکر شده در جدول پیوست تائید می‌گردد و در پایان با تائید کارشناس محترم دفتر ارتباط با صنعت، دانشجو می‌تواند معرفی نامه خود را برای شرکت مورد نظر دریافت نماید.

جدول حدنصاب کارآموزی

کارآموزی 1

کارآموزی 2

کارآموزی 3