اخبار دانشکده

قابل توجه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی

قابل توجه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی


قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران

دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران که به مباحث "مدیریت عملکرد کارکنان" و همچنین "برنامه ریزی آموزشی کارکنان" تسلط دارند، دعوت می شود رزومه خود را به پست الکترونیک به نشانی‬ hrmw.development@ut.ac.ir‌ ارسال نمایند.