اخبار دانشکده

قابل توجه دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی

قابل توجه دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی


 

بدینوسیله به اطلاع می رساند با توجه به شرایط اخیر و عدم امکان تردد، دانشجویان میتوانند درخواست آموزشی خود را همه روزه به آدرس m_kaseb@ut.ac.ir   یا درگروه تلگرامی پیام ارسال نمایند پس از بررسی در اسرع وقت پاسخ داده خواهد شد.

 لازم به توضیح است درصورت لزوم ارسال مدارک لطفا با حجم کم ارسال گردد.