اخبار دانشکده

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی اطلاعیه دفاع 972

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی اطلاعیه دفاع 972


اطلاعیه مهم مقطع کارشناسی مهندسی صنایع

 

زمان دفاع پروژه های کارشناسی مهندسی صنایع در نیمسال اول 98-97 در روز چهار شنبه 1398/04/05 می باشد. (غیرقابل تمدید)

لطفا تمام دانشجویان در شرف دفاع ( دارای پروژه مورد تایید استاد راهنمای خود) که فرم گواهی کفایت و فرم صورتجلسه دفاع خود را بهمراه 3 نسخه گزارش پروژه تحویل  دفتر آموزش داده اند؛ ساعت 10:00  صبح جهت برگزاری جلسات دفاع در محل دانشکده حضور داشته باشند. (دفاع صبح و بعد از ظهر برگزار می گردد.)

  • ضروری است دانشجویان  فرمهای صورتجلسه دفاع و کفایت و 3نسخه گزارش نهایی پروژه خود را که به تایید استاد راهنمایشان رسیده حداکثر تا 25/98/03 به آموزش دانشکده  تحویل نمایند.
  • جهت دانلود فرم خام از منوی : آموزش (وب سایت دانشکده به آدرس ذیل) گزینه "پروژه کارشناسی" را از تب "آموزش" انتخاب نمایید. 

Indeng.ut.ac.ir

  • با توجه به شروع امتحانات از 98/3/25 لذا مستدعی است تاریخهای اعلام شده را دقیقا رعایت فرمایید تا هم اساتید گرامی فرصت مطالعه داشته و هم آموزش فرصت پرداختن به همه امور  مربوطه را داشته باشد.
  • یادآور می شود که پروژه کارشناسی فقط یک ترم قابل تمدید است و در غیر اینصورت نمره صفر توسط دانشگاه/پردیس در کارنامه شما درج می گردد.