اخبار دانشکده

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی که درس پروژه اخذ نموده اند

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی که درس پروژه اخذ نموده اند


 

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی که درس پروژه اخذ نموده اند

 

جلسه آشنایی با شیوه نامه نگارش پروژه کارشناسی در تاریخ 08/12/1397 ساعت 9 صبح در اتاق202 توسط آقای دکتر ربانی برگزار می شود.

 حضور کلیه دانشجویانی که تا انتهای شهریور 1398 آماده دفاع خواهند بود ، در این جلسه الزامی است.

همچنین 2 نمره از نمره نهایی این درس براساس حضور و مشارکت در این جلسه خواهد بود.

 

                                                 آموزش دانشکده مهندسی صنایع