اخبار دانشکده

قابل توجه دانشجویان کارشناسی صنایع

قابل توجه دانشجویان کارشناسی صنایع


با توجه به شرایط بیماری کرونا و بنابه صلاح دید هیات رییسه دانشکده مکانیک کلاس کارگاه عمومی جوش به صورت مجازی برگزار می گردد. آدرس کانال تلگرامی  به شرح ذیل می باشد.

 عدم عضویت و پیگیری مطالب و عواقب آن مستقیما بر عهده دانشجو می باشد.

  (t.me/TechnicalweldingUTAC)