نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر گروه سیستمهای اقتصادی اجتماعی

مدیر گروه سیستمهای اقتصادی اجتماعی


 

دکتر فریبرز جولای

نام و نام خانوادگی:

 

استاد

مرتبه علمی:

 

 فرانسه INPG دکترای مهندسی صنایع دانشگاه

مدرک تحصیلی:

 

fjolai[at]ut[dot]ac[dot]ir

پست الکترونیکی: