نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر گروه مهندسی صنایع

مدیر گروه مهندسی صنایع


نام و نام خانوادگی:  دکتر مسعود ربانی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: mrabani [AT] ut.ac.ir