نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم آشنایی

مراسم آشنایی


برگزاری مراسم آشنایی دانشجویان جدید الورود با دانشکده مهندسی صنایع

1392/7/21

مراسم آشنایی دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی ارشد با دانشکده مهندسی صنایع، در تاریخ شنبه 20 مهرماه با حضور دانشجویان و اساتید دانشکده در فضایی صمیمی برگزار شد.