نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسئول امور دانشجویی - فرهنگی دانشکده مهندسی صنایع

مسئول امور دانشجویی - فرهنگی دانشکده مهندسی صنایع


نام و نام خانوادگی:  دکتر زینب سازور
مرتبه علمی:  استادیار
مدرک تحصیلی:  دکترای مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: