نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونت پژوهشی

معاونت پژوهشی


نام و نام خانوادگی:  دکتر سید علی ترابی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر
پست الکترونیکی: satorabi [AT] ut.ac.ir