نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونت کیفیت

معاونت کیفیت


نام و نام خانوادگی:  دکتر کامران رضایی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی صنایع دانشگاه وین
پست الکترونیکی: krezaie [AT] ut.ac.ir