نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی دوره کارشناسی

معرفی دوره کارشناسی


 

هدف از این دوره تربیت کارشناسانی است که با بهره‌گیری از دانش در حوزه‌های مختلف مانند مدیریت، مهندسی و ریاضیات برخوردار باشند و با بهره‌گیری از آنها بتوانند طراحی، ایجاد و یا بهبود سیستم های متشکل از انسان، مواد، تجهیزات و ماشین آلات را بر عهده گیرند.

مباحث برنامه‌ریزی و کنترل تولید، برنامه‌ریزی تولید، برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات، مدیریت کیفیت، تحلیل سیستم‌ها و ارگونومی از عمده مباحث تخصصی مقطع کارشناسی هستند. آزمایشگاه‌های فعال دانشکده مهندسی صنایع عبارتند از:

  • آزمایشگاه سنجش کار و ارگونومی
  • آزمایشگاه شبیه سازی و طراحی بوسیله کامپیوتر
  • آزمایشگاه ارزیابی کار و زمان
  • آزمایشگاه تحلیل سیستم‌ها

 

دانشجویان مقطع کارشناسی می‌توانند به منظور دریافت راهنمایی آموزشی و مشاوره تحصیلی به اساتید مشاور تحصیلی خود به شرح زیر مراجعه نمایند:

 

سال ورود دانشجو

استاد مشاور تحصیلی

پست الکترونیکی

عکس

1389

دکتر امین جمیلی

a_jamili[at]ut[dot]ac[dot]ir

1390

دکتر عطاء الله طالعی زاده

taleizadeh[at]ut[dot]ac[dot]ir

1391

دکتر جعفر حیدری

J.Heydari[at]ut[dot]ac[dot]ir

1392

دکتر محمدمهدی نصیری

mmnasiri[at]ut[dot]ac[dot]ir

1393 دکتر امین جمیلی a_jamili[at]ut[dot]ac[dot]ir

1394 دکتر عطاء الله طالعی زاده

taleizadeh[at]ut[dot]ac[dot]ir

1395 دکتر جعفر حیدری

J.Heydari[at]ut[dot]ac[dot]ir

1396 دکتر محمدمهدی نصیری mmnasiri[at]ut[dot]ac[dot]ir

1397 دکتر زینب سازور  sazvar[at]ut[dat]ac[dat]ir
1398 دکتر امین جمیلی