نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی کارشناسی ارشد

معرفی کارشناسی ارشد


    دانشکده مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی ارشد در زمینه‌های متعددی فعالیت می‌نماید.    

    گرایش‌های موجود در مقطع کارشناسی ارشد عبارتند از: 

 

 • مهندسی صنایع

      گرایش صنایع – صنایع

      گرایش مهندسی لجستیک و زنجیره تامین

 • مهندسی سیستمهای اقتصادی – اجتماعی
  • گرایش تحقیق در عملیات
  • گرایش برنامه‌ریزی سیستم‌های انرژی
 • مهندسی کسب و کار
  • گرایش مدیریت پروژه
  • گرایش MBA
  • مهندسی و مدیریت ساختارها

گرایش مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی ارشد شامل آموزشهای پیشرفته در مهندسی صنایع و تجزیه و تحلیل سیستم‌های صنعتی و خدماتی است.

 

دانش‌آموختگان رشته سیستم‌های اقتصادی - اجتماعی دارای توانمندی مناسبی در طراحی، تحلیل و بهبود ساختارهای اقتصادی و اجتماعی می‌باشند. شاخه برنامه‌ریزی سیستم‌های انرژی منحصرا در دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دایر می‌باشد. همچنین شاخه تحقیق در عملیات این رشته نیز فعال است. در آینده نزدیک شاخه‌های برنامه‌ریزی اقتصادی و برنامه‌ریزی حمل و نقل نیز دایر خواهند شد.

 

 
 

از سال 1384 رشته MBA نیز در دانشکده مهندسی صنایع راه‌اندازی گردیده است.

 

رشته تحصیلی مهندسی لجستیک و زنجیره تامین به تربیت متخصصانی در زمینه مدیریت، برنامه‌ریزی و طراحی سیستم‌های لجستیکی می‌پردازد. اهم دروسی که برای تدریس در این دوره برنامهریزی شدهاند عبارتند از:

اصول لجستیک و زنجیره تامین، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای لجستیکی، زنجیره تامین تحلیلی، طراحی، پیکرهبندی زنجیره تامین و مدیریت پیمانکاران.

دانشکده مهندسی صنایع با پذیرش 10 دانشجو در مهرماه سال 92 فعالیت خود در این رشته را آغاز خواهد نمود.

 

همچنین، رشته تحصیلی مدیریت پروژه (گرایش مهندسی نفت و گاز) در مهرماه سال 92 در دانشکده مهندسی صنایع با پذیرش 25 دانشجو راهاندازی میشود. به لحاظ وجود دانش‌آموختگانی متخصص در زمینه مدیریت پروژه‌های نفت و گاز، تمرکز بر این شاخه از رشته مذکور قرار داده شده است.

راهاندازی رشته مهندسی و مدیریت ساختارها و تجهیزات نیز از جمله برنامههای در دست اقدام در دانشکده مهندسی صنایع و سیستمهاست.