نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی

مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی


 

 

دکتر فریبرز جولای

نام و نام خانوادگی:

 

استاد

مرتبه علمی:

 

              دکترای مهندسی صنایع، دانشگاه INPG فرانسه

مدرک تحصیلی:

 

fjolai[at]ut[dot]ac[dot]ir

پست الکترونیکی:

 

   

:آدرس وب سایت