اخبار دانشکده

پیام تبریک

پیام تبریک


بدینوسیله انتصاب شایسته جناب آقای دکتر عطااله طالعی زاده را به عنوان معاونت اداری و مالی موسسه پژوهشی مپفن (موسسه مشترک گروه مپنا و دانشگاه تهران) را تبریک عرض می نمائیم.