اخبار دانشکده

پیام تبریک

پیام تبریک


بدینوسیله انتصاب شایسته جناب آقای دکترمحمدمهدی نصیری خونساری بعنوان "سرپرست گروه صنایع پردیس بین المللی کیش " را تبریک عرض می نمائیم.