اخبار دانشکده

کارکنان

کارکنان


لیست کارکنان دانشکده مهندسی صنایع

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

 

نرگس دهقان زاده

 

مسئول دفتر دانشکده

 

88021067

 

زهرا نوآذر

 

مسئول مرکز کامپیوتر

 

82084404

 

مولود کاسب

 

کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی

 

88335605

 

ملیحه غفاری

کارشناس آموزش کارشناسی

82084493