نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش آشنایی با رشته مهندسی پروژه

گزارش آشنایی با رشته مهندسی پروژه


گزارش آشنایی دانشجویان جدیدالورود با رشته جدید مهندسی پروژه گرایش مهندسی نفت و گاز

1392/06/30

گزارش جلسه آشنائی دانشجویان جدیدالورود به رشته جدید مدیریت پروژه گرایش مهندسی نفت و گاز با صنعت نفت و گاز که به همت آقای دکتر ایرانمنش و همکارانشان در موسسه مطالعات بین المللی انرژی برگزار شد.

متن گزارش