نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش بازدید

گزارش بازدید


بازدید دانشجویان مدیریت پروژه از پژوهشگاه صنعت نفت

1393/08/29

به منظور افزایش آگاهی تخصصی دانشجویان رشته مدیریت پروژه و با پیگیری ناظر علمی دوره (جناب آقای دکتر وکیلی) دانشجویان این رشته به تفکیک سال ورودی در روزهای دوشنبه 19 و 26 آبان 1393 از پردیس بالادستی پژوهشگاه صنعت نفت بازدید نمودند. در این بازدید، دانشجویان با آزمایشهای مختلف مورد نیاز شبیه سازی مخازن و چگونگی تهیه طرح توسعه مخازن آشنا شدند.

برای دیدن تصاویر مربوط لطفا اینجا را کلیک کنید.