نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

1

1


قابل توجه معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت دکترای مهندسی صنایع دانشگاه تهران

1395/02/14

 

  • مصاحبه داوطلبین راس ساعت 8 صبح روز شنبه 18 اردیبهشت ماه آغاز میشود. حضور کلیه داوطلبان یک ساعت قبل از شروع مصاحبه جهت تشکیل پرونده الزامی است.
  • لازم است که کپیهای لازم از مدارک (شامل خلاصه رزومه، کپی مدرک کارشناسی، کپی مدرک کارشناسی ارشد، ریزنمرات کارشناسی، ریزنمرات کارشناسی ارشد، مدرک زبان معتبر، مقالات پذیرفته شده یا چاپ شده، صفحه جلد کتابهای چاپ شده به همراه شناسنامه کتاب و همچنین فهرست مطالب، توصیهنامهها و ...) تهیه شده باشد و در روز مصاحبه تحویل دفتر شود. لازم به ذکر است که پس از روز مصاحبه هیچ مدرکی تحویل گرفته نمیشود.
  • علاوه بر مدارک فوق، ضروری است که داوطلبین دانشکده مهندسی صنایع فرم پیوست را صرفا به صورت تایپی تکمیل و پرینت نمایند و نسخه امضا شده آن را در روز مصاحبه به همراه داشته باشند و به دبیر جلسه مصاحبه تحویل نمایند.