گرایش‌های مقطع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع شامل:

  • روش‌های بهینه‌سازی
  • سیستم‌های تولید و خدمات
  • مدل‌سازی سیستم‌ها و تحلیل داده
  • لجستیک و زنجیره تامین
  • مدیریت پروژه